Nutné doklady pro zahájení spolupráce s realitní kanceláří

V případě, že Realitní Kancelář Centrum bude pověřena prodejem vaší nemovitosti, je nutné doložit některé dokumenty, dokládající pravdivost ústně předaných informací. Tyto dokumenty se liší podle typu nemovitosti a jejího vlastnictví.

K nemovitosti v osobním vlastnictví jsou nutné především tyto dokumenty:

  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (LV)
  • snímek katastrální mapy
  • znalecký posudek (po dohodě zajistí Realitní Kancelář Centrum)
  • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku
  • projektová dokumentace

K nemovitosti v družstevním vlastnictví jsou nutné zejména následující dokumenty:

  • nájemní smlouva
  • výpis z nájmu