Služby realitní kanceláře

Každá realitní kancelář by měla mít povinnost svého klienta zastupovat tak, aby nebyl touto spoluprací poškozen, předejít možným nepříjemnostem a svého klienta tak před nimi ochránit. Takové služby Vám poskytuje Realitní Kancelář Centrum.

Mezi nejčastější rizika patří neznalost právních postupů, komunikace s katastrem nemovitostí a další. Na některé problémy a jejich možná řešení Vás upozorňujeme v tomto textu.

Mezi standardní služby Realitní Kanceláře Centrum například patří:

 • nalezení vhodného zájemce o danou nemovitost
 • vyhledání zajímavé nemovitosti
 • komplexní právní servis
 • sepsání smluvních dokumentů od nájemní smlouvy v případě pronájmu, rezervační smlouvy až po kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • zajištění notářských služeb při ověřování podpisů nebo při uložení kupní ceny do notářské úschovy
 • dále prezentace nabízené nemovitosti na nejnavštěvovanějších realitních serverech, v realitních novinách a časopisech
 • pomoc a spolupráce při vyřizování jakéhokoliv úvěru potřebného k pořízení nemovitosti, apod.

 

 

Za tyto služby hradí klient realitní kanceláři odměnu/provizi, která se řídí platným ceníkem realitní kanceláře. Obvyklá výše této odměny/provize je určena v procentech z výše kupní ceny, a to nejčastěji v rozmezí 3-5 %, podle výše kupní ceny.

U pronájmů se odměna řídí výší měsíčního nájemného, obvykle 2 nájmy.

Splatnost provize je smluvně zajištěna v oboustranně podepsané zprostředkovatelské smlouvě, obvykle je to po prokazatelném zrealizování obchodu (tj. podpis Kupní smlouvy nebo Nájemní smlouvy).

Služby realitní kanceláře v případě vyhledávání nebo nabízení nemovitosti

Při vyhledávání nebo nabízení nemovitostí čerpá Realitní Kancelář Centrum z dobré znalosti místního trhu a vlastní databáze.

Prvořadé je vždy přání klienta. Jím popsané možnosti a specifické požadavky určují cestu k nalezení správné nemovitosti pro správného kupujícího či nájemce.

Při nevýhradním prodeji nebo pronájmu nemovitosti podstupuje prodávající nemalé riziko, že jeho nemovitost bude nabízena bez znalosti skutečného stavu ze strany zúčastněných realitních kanceláří (ne vždy je pravidlem např. osobní prohlídka), často nastává tzv. „divoký prodej“ - různá nabídková cena v různých realitních kanceláří, nemovitost se po krátké době „okouká“ apod.

Měřítkem úspěchu je pro Realitní Kancelář Centrum maximální spokojenost klienta.

Výhody výhradního zastoupení Realitní Kanceláří Centrum při zprostředkování prodeje nebo koupě nemovitosti

 • samozřejmě a vždy osobní prohlídka nemovitosti
 • zpracování nabídky včetně fotografie, výpisu z katastru nemovitostí, apod.
 • inzerce ve vývěsních skříňkách, novinová,na vybraných realitních serverech a na webových stránkách R K Centrum
 • poradenství, zjištění právního a faktického stavu nemovitosti
 • odhad skutečné tržní ceny - doporučení ceny pro prodej
 • řízení prodeje - postup k dosažení maximální tržní ceny

Jistota obchodu vede ke koordinované spolupráci s dalšími realitními kancelářemi bez navyšování nákladů pro prodávajícího.